Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Trao quà tặng, gửi yêu thương"

04/03/2024 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD
 1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/03/2024 đến hết ngày 31/03/2024 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.
 4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 (UL), FWD Bộ đôi tài sản 2.0 (ILP) và các sản phẩm bổ trợ đính kèm (nếu có) do FWD Việt Nam phát hành.
 5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ Urbox được cung cấp bởi Công ty Cổ phần tiếp thị số Tô Quà (sau đây gọi chung là “nhà cung cấp”) phát hành theo hình thức bản điện tử (sau đây gọi chung là “phiếu quà tặng”).
 6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
  Khách hàng của chương trình khuyến mại là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 (UL) hoặc FWD Bộ đôi tài sản 2.0 (ILP) (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng bảo hiểm”) trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây:
  1. Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 (UL) hoặc FWD Bộ đôi tài sản 2.0 (ILP) của FWD Việt Nam thông qua đội ngũ Tư vấn Tài chính của Kênh Bảo Hiểm Số;
  2. Khách hàng có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp vào trong giai đoạn khuyến mại và phát hành thành công;
  3. Tại thời điểm FWD Việt Nam gửi quà tặng, Hợp đồng bảo hiểm đã phải trải qua thời gian cân nhắc và phải còn hiệu lực. Để làm rõ điều này, thời gian cân nhắc là 21 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hợp đồng bảo hiểm theo quy định của FWD Việt Nam;
  4. Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 (UL), FWD Bộ đôi tài sản 2.0 (ILP) và các sản phẩm bổ trợ (nếu có) với phí bảo hiểm (phí bảo hiểm của sản phẩm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 hoặc FWD Bộ đôi tài sản 2.0 và phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ (nếu có)) tối thiểu được quy định tại Điều 7 của Thể lệ này. Phí bảo hiểm phải được được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại;
  5. Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thể lệ này.
 7. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng)
  Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 (UL), FWD Bộ đôi tài sản 2.0 (ILP) trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại và đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 6 trên đây sẽ được tặng quà tương ứng như sau:
  1. 01 phiếu quà tặng trị giá 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng).
   1. Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm hiểm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 (UL) hoặc FWD Bộ đôi tài sản 2.0 (ILP) và các sản phẩm bổ trợ (nếu có) với Phí bảo hiểm từ 10.000.000 VND (Mười triệu đồng) đến dưới 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng).
   2. Tổng số lượng Phiếu quà tặng : tối đa là 12 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng).
  2. 01 phiếu quà tặng trị giá 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).
   1. Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm hiểm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 (UL) hoặc FWD Bộ đôi tài sản 2.0 (ILP) và các sản phẩm bổ trợ (nếu có) với Phí bảo hiểm từ 18.000.000 VND (Mười tám triệu đồng) đến dưới 25.000.000 VND (Hai mươi lăm triệu đồng).
   2. Tổng số lượng Phiếu quà tặng: tối đa là 10 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).
  3. 01 phiếu quà tặng trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
   1. Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm hiểm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 (UL) hoặc FWD Bộ đôi tài sản 2.0 (ILP) và các sản phẩm bổ trợ (nếu có) với Phí bảo hiểm từ 25.000.000 VND (Hai mươi lăm triệu đồng) đến dưới 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng).
   2. Tổng số lượng Phiếu quà tặng: tối đa là 5 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 25.000.000 đồng (Hai mươi năm triệu đồng).
  4. 01 phiếu quà tặng trị giá 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).
   1. Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm hiểm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 (UL) hoặc FWD Bộ đôi tài sản 2.0 (ILP) và các sản phẩm bổ trợ (nếu có) với Phí bảo hiểm từ 40.000.000 VND (Bốn mươi triệu đồng)
   2. Tổng số lượng Phiếu quà tặng : tối đa là 3 phiếu, tổng giá trị quà tặng tối đa 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng).
  5. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng.
  6. Chi tiết thông tin phiếu quà tặng được đính kèm tại link https://www.urbox.vn/.
  7. Một khách hàng tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện của chương trình này sẽ nhận được nhiều phiếu quà tặng và không cộng gộp phí bảo hiểm của nhiều hợp đồng bảo hiểm thỏa điều kiện để quy đổi phiếu quà tặng.
  8. Phiếu quà tặng có giá trị 12 tháng kể từ ngày phiếu được gửi cho Khách hàng.
  9. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng.
  10. Mỗi hợp đồng chỉ được tính thưởng một lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  Tổng giá trị quà tặng tối đa là 97.000.000 đồng (Chín mươi bảy triệu đồng).

 9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: bao gồm Điều 6,7,8 và các thông tin dưới đây:
   1. Nội dung chương trình được thực hiện như sau:
     1. Bước 1: Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm FWD Đón đầu thay đổi 3.0 (UL) hoặc FWD Bộ đôi tài sản 2.0 (ILP) của FWD Việt Nam thông qua đội ngũ Tư vấn Tài chính - Kênh Bảo Hiểm Số và thỏa các điều kiện được quy định tại Điều 6 trên đây.
     2. Bước 2: FWD Việt Nam tiến hành thẩm định và phát hành hợp đồng.
     3. Bước 3: FWD Việt Nam kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận quà như được quy định tại thông báo này cho đến khi hết loại quà tặng tương ứng nêu tại Điều 7 Thể lệ này.
     4. Bước 4: FWD Việt Nam sẽ tiến hành gửi quà tặng cho khách hàng qua tin nhắn SMS. Thời gian gửi là trong vòng 45 ngày kể từ ngày chương trình khuyến mại kết thúc.
   2. Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được quà tặng qua tin nhắn SMS do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại cho FWD Việt Nam.
   3. FWD Việt Nam sẽ thông báo đến khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng theo thông tin cá nhân được khách hàng đăng ký với FWD Việt Nam trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.
   4. FWD Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình này.
   5. FWD Việt Nam không phải là nhà cung cấp hàng hóa được sử dụng làm quà tặng của Chương trình khuyến mại. Khách hàng khi nhận được quà tặng của Chương trình sẽ trở thành Khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm và cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để yêu cầu giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quà tặng.
   6. Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.
   7. Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.
   8. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng.
   9. Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.
 10. Đơn vị thực hiện khuyến mại:
  1. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam
  2. Địa chỉ: Tòa nhà Diamond Plaza, Số 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  3. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90 (FWD Việt Nam)

Bài viết liên quan