Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Ưu đãi ngập tràn, gửi trọn yêu thương"

04/03/2024 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD
 1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 04/03/2024 đến hết ngày 31/03/2024 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.
 4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các Sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ”, “FWD Phụ nữ hiện đại”, “FWD Điểm tựa tài chính”, “FWD Bảo hiểm tai nạn” và các sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đi kèm (nếu có) của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là “FWD Việt Nam”).
 5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  83 bộ bông tai chất liệu bạc PNJ; (Do Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (gọi tắt là “PNJ”) sản xuất) sau đây gọi chung là “Quà tặng”.
 6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
  Khách hàng của chương trình khuyến mại là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm bảo hiểm được ghi nhận tại Điều 4 của Thể lệ này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng bảo hiểm”) trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này và đáp ứng các điều kiện dưới đây:
  1. Khách hàng là cá nhân tham gia sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Bảo hiểm tai nạn” của FWD Việt Nam được phân phối thông qua các kênh giao dịch điện tử. Để làm rõ điều này, kênh giao dịch điện tử được đề cập ngay trên sẽ không bao gồm website: https://www.fwd.com.vn/mua-bao-hiem, website và ứng dụng Digibank của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
  2. Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm “FWD Điểm tựa tài chính” của FWD Việt Nam thông qua Kênh Đại lý, Kênh đại lý tổ chức và Kênh Bảo hiểm số. Việc mua sản phẩm bảo hiểm thông qua Kênh Đại lý/Kênh đại lý tổ chức/Kênh bảo hiểm số được hiểu là khách hàng mua sản phẩm “FWD Điểm tựa tài chính” theo đường link của từng đại lý bảo hiểm cá nhân hoặc đường link của từng đại lý tổ chức (đại lý bảo hiểm cá nhân và đại lý tổ chức là chủ thể hoạt động đại lý bảo hiểm phù hợp quy định với pháp luật Việt Nam và có hợp đồng đại lý còn hiệu lực với FWD Việt Nam) và được ghi nhận tại hệ thống của FWD Việt Nam.
  3. Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm phát hành thành công trong thời gian khuyến mại và vẫn còn hiệu lực tại ngày chốt kết quả như quy định tại Điều 9 của Thể lệ này, hợp đồng bảo hiểm đã qua Thời Gian Cân Nhắc (không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm không quy định về thời gian cân nhắc) và vẫn còn hiệu lực. Để làm rõ điều này, Thời Gian Cân Nhắc là 21 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được Hợp đồng bảo hiểm theo quy định của FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Thời Gian Cân Nhắc”);
  4. Tại thời điểm FWD Việt Nam gửi quà tặng, Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực và đã qua Thời Gian Cân Nhắc. Yêu cầu về việc hợp đồng bảo hiểm phải qua Thời Gian Cân Nhắc không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm không quy định về Thời Gian Cân Nhắc;
  5. Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm như ghi nhận tại Điều 4 của Thể lệ này với phí bảo hiểm được quy định tại Điều 7 của Thể lệ này. Phí bảo hiểm phải được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại;
  6. Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thể lệ khuyến mại này.
 7. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng)
  Khách hàng là Bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm bảo hiểm được ghi nhận tại Điều 4 của Thể lệ này và đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 6 trên đây sẽ được tặng quà tương ứng như sau:

  01 Bông tai PNJ trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/một hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 6 của Thể lệ này:

  1. Đối tượng nhận: Khách hàng đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 6 trên đây và tham gia sản phẩm bảo hiểm với Phí bảo hiểm của mỗi hợp đồng bảo hiểm từ 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng) trở lên.
  2. Tổng số lượng quà tặng: tối đa là 83 quà, tổng giá trị quà tặng tối đa 83.000.000 đồng (Tám mươi ba triệu đồng).
  3. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  Tổng giá trị quà tặng tối đa là 83.000.000 đồng (Tám mươi ba triệu đồng).

 9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: bao gồm Điều 6,7,8 và các thông tin dưới đây:
   1. Nội dung chương trình được thực hiện như sau:
     1. Bước 1: Khách hàng là cá nhân tham gia sản phẩm bảo hiểm được ghi nhận tại Điều 4 và theo hình thức được ghi nhận tại Điều 6 của Thông báo này. Sau đó hoàn tất các bước mua hàng.
     2. Bước 2: FWD Việt Nam tiến hành thẩm định và phát hành hợp đồng.
     3. Bước 3: Ngày chốt kết quả là ngày 26/04/2024 và vào ngày này, FWD Việt Nam sẽ kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận quà như được quy định tại thông báo này cho đến khi hết loại quà tặng tương ứng nêu tại Điều 7 của Thể lệnày. Sau khi chốt danh sách kết quả, FWD Việt Nam sẽ tiến hành gửi tin nhắn (SMS) đến số điện thoại được khách hàng kê khai trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm để thông báo về việc khách hàng đã thỏa điều kiện của chương trình khuyến mại này và sẽ nhận được quà tặng theo quy định của chương trình.

      FWD Việt Nam sẽ căn cứ theo thời gian khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm được ghi nhận tại hệ thống FWD Việt Nam để lập danh sách, với nguyên tắc khách hàng hoàn tất sớm sẽ được ưu tiên nhận quà.

     4. Bước 4: FWD sẽ tiến hành gửi quà tặng cho khách hàng qua bưu điện theo địa chỉ khách hàng kê khai trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Thời gian gửi là trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày chốt kết quả.
   2. Bằng việc mua sản phẩm bảo hiểm được ghi nhận tại Điều 4 của Thể lệ này theo các phương thức đề cập ở Điều 6 trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại này nghĩa là khách hàng đã hiểu và đồng ý cho FWD Việt Nam cung cấp thông tin họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng đến nhà cung cấp để tiến hành trao quà. Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại, email, địa chỉ cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được quà tặng qua nhà cung cấp và/hoặc tin nhắn SMS thông báo do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại và/hoặc địa chỉ cho FWD Việt Nam.
   3. FWD Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình này.
   4. FWD Việt Nam không phải là nhà cung cấp hàng hóa được sử dụng làm quà tặng của Chương trình khuyến mại. Khách hàng khi nhận được quà tặng của Chương trình sẽ trở thành Khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm và cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để yêu cầu giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quà tặng.
   5. Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.
   6. Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.
   7. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng.
   8. Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.
 10. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận): không có
 11. Đơn vị thực hiện khuyến mại:
  1. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam
  2. Địa chỉ: Tòa nhà Diamond Plaza, Số 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  3. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90 (FWD Việt Nam)

Bài viết liên quan