Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Duy trì bảo vệ cùng an tâm với HDBank và FWD"

Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD

I. Tên thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại:
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tầng 11, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
Hotline: 1800 969690

II. Tên chương trình khuyến mại: Duy trì bảo vệ cùng an tâm với HDBank và FWD.

III. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc.

IV. Thời gian khuyến mại: 07/10/2022 - 31/10/2022

V. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam được phân phối tại HDBank bao gồm các sản phẩm chính và tất cả các sản phẩm bổ trợ đi kèm (nếu có). Chương trình này không áp dụng cho các sản phẩm Bảo hiểm tín dụng dư nợ cá nhân & các sản phẩm bán trên các kênh bán hàng trực tuyến.

VI. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

VII. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ do GOTIT (hoặc doanh nghiệp khác có ngành nghề kinh doanh tương tự) phát hành theo hình thức bản giấy hoặc bản điện tử (sau đây gọi chung là “phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ”).

VIII. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng là cá nhân và hiện là bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm của FWD Việt Nam thông qua hệ thống phân phối HDBank và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện như sau:

  • Khách hàng đã đóng đủ phí bảo hiểm năm thứ hai cho FWD Việt Nam cho các kì phí phải thu trong giai đoạn khuyến mại và phí thu vào phải được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại như quy định tại Mục IV bên trên;
  • Khách hàng đáp ứng điều kiện khác được quy định tại thể lệ này.

IX. Cơ cấu giải thưởng:

Điều kiện: SYP thu được/hợp đồng trong giai đoạn khuyến mại (VNĐ)
Quà tặng/ hợp đồng Giá trị quà tặng KH thực nhận/ HĐBH (VNĐ, bao gồm thuế)
Từ 0,2 triệu đến dưới 20 triệu
 Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ 100.000
Từ 20 triệu đến dưới 50 triệu
 Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ 300.000
Từ 50 triệu đến dưới 100 triệu
 Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ 1.000.000
Từ 100 triệu trở lên  Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ 1.500.000

Lưu ý:

  • SYP: phí bảo hiểm thực thu năm hợp đồng thứ 2 (bao gồm phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm sản phẩm bổ trợ, không bao gồm phí đóng thêm (nếu có)) của các kì phí phải thu trong thời hạn khuyến mại của Chương trình này.
  • Các hợp đồng được áp dụng cho chương trình này: Các hợp đồng đóng đầy đủ phí bảo hiểm năm hợp đồng thứ 2 (bao gồm phí bảo hiểm cơ bản và phí bảo hiểm sản phẩm bổ trợ (nếu có cho các kì phí tái tục phải thu trong giai đoạn từ 07/10/2022 đến 31/10/2022.
  • Phí thu vào phải được ghi nhận trên hệ thống của FWD VN trong thời gian khuyến mại như ghi nhận tại Mục IV bên trên
  • Chương trình này không áp dụng Bảo hiểm tín dụng dư nợ cá nhân và các sản phẩm mua trên các kênh trực tuyến (nếu có)
  • Chi tiết thông tin phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ được đính kèm tại link https://www.gotit.vn/
  • Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ có giá trị không quá mười hai (12) tháng kể từ ngày phát hành từ hệ thống Got It. Sau khi phát hành từ hệ thống Got It từ 7-10 ngày làm việc thì thẻ quà tặng điện tử sẽ được gửi cho Khách hàng.
  • Tổng giá trị quà tặng dự kiến: 214.400.000 (Hai trăm mươi bốn triệu bốn trăm ngàn đồng).

Xem thể lệ chi tiết của CTKM.