Thông báo - Khuyến mại

Chương trình ưu đãi "Cùng FWD sống đầy, quẩy cực đã"

Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD
THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI
 1. Tên chương trình khuyến mại: CÙNG FWD SỐNG ĐẦY, QUẨY THẬT ĐÃ
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: TP. Hồ Chí Minh
 3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 20/07/2023 đến hết ngày 25/08/2023 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước
 5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ, FWD Phụ nữ hiện đại và FWD Điểm tựa tài chính do FWD Việt Nam phát hành
 6. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại: 500 vé tham dự FWD Music Fest 2023
 7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)

  Khách hàng của chương trình khuyến mại là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính (sau đây gọi tắt là “hợp đồng bảo hiểm”) trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây:

  1. Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” của FWD Việt Nam qua trang web: https://portal.fwd.com.vn/ifwd hoặc mua qua ứng dụng Be của Công ty cổ phần BE group

  2. Khách hàng mua sản phẩm FWD Điểm tựa tài chính qua kênh Đại lý cá nhân

  3. Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Điểm tựa tài chính”với phí bảo hiểm được quy định tại Điều 8 của Thông báo này;

  4. Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thông báo khuyến mại này.

 8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

  Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Điểm tựa tài chính” trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại và đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 7 trên đây sẽ được tặng quà tương ứng như sau:

  1. Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính Phí bảo hiểm từ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) sẽ được nhận 01 vé tham dự FWD Music Fest 2023 (Vé đứng, khu vực Fanzone). Số lượng quà tặng tối đa là 500 phần quà.
  2. Với mỗi gói bảo hiểm được quy định tại Điều 8 của khách hàng thỏa các điều kiện tại Điều 7 bên trên, khách hàng chỉ được nhận 01 (một) phần quà tương ứng với mỗi gói bảo hiểm đã mua. Trường hợp một khách hàng mua từ hai hợp đồng trở lên nhưng cùng gói bảo hiểm cũng sẽ nhận được duy nhất 01 (một) phần quà của gói bảo hiểm tương ứng. Ví dụ như khách hàng A mua lần thứ 1 gói bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ với phí bảo hiểm 1.100.000 đồng (Một triệu một trăm ngàn đồng) và lần thứ 2 cũng là gói bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ với phí bảo hiểm 1.100.000 đồng (Một triệu một trăm ngàn đồng) và cả 2 lần khách hàng tham gia bảo hiểm đều trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này thì khách hàng A sẽ nhận được duy nhất 01 (một) vé tham dự FWD Music Fest 2023.

  3. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng.

 9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: bao gồm Điều 7, 8, 9 và các thông tin dưới đây:

  1. Nội dung chương trình được thực hiện như sau:

   - Bước 1: Khách hàng là Bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm “FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại” của FWD Việt Nam qua trang web https://portal.fwd.com.vn/ifwd hoặc qua ứng dụng Be của Công ty cổ phần BE Group hoặc mua FWD Điểm tựa tài chính qua kênh Đại lý cá nhân.

   - Bước 2: FWD Việt Nam tiến hành thẩm định và phát hành hợp đồng.

   - Bước 3: FWD Việt Nam kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận quà như được quy định tại thông báo này cho đến khi hết loại quà tặng tương ứng nêu tại Mục 8 Thông báo này.

   FWD Việt Nam sẽ căn cứ theo thời gian khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được ghi nhận tại hệ thống FWD Việt Nam để lập danh sách, với nguyên tắc khách hàng hoàn tất sớm sẽ được ưu tiên nhận quà.

   - Bước 4: FWD sẽ tiến hành gửi quà tặng cho khách hàng qua bưu điện. Thời gian gửi là trong vòng 10 ngày kể từ ngày chương trình khuyến mại kết thúc.

  2. Bằng việc mua sản phẩm bảo hiểm trực tuyến FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc hoặc FWD Phụ nữ hiện đại qua trang web https://portal.fwd.com.vn/ifwd hoặc ứng dụng Be của Công ty cổ phần BE group và “FWD Điểm tựa tài chính” qua kênh Agency trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại này nghĩa là khách hàng đã hiểu và đồng ý cho FWD Việt Nam cung cấp thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ của khách hàng đến bưu điện để tiến hành trao quà. Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được quà tặng qua bưu điện và/hoặc tin nhắn SMS và/hoặc email thông báo do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại và/hoặc địa chỉ email và/hoặc địa chỉ cho FWD Việt Nam.

  3. FWD Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình này.

  4. Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.

  5. Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.

  6. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng.

  7. Mỗi một (01) hợp đồng bảo hiểm của khách hàng thỏa các điều kiện được quy định tại Thông báo này chỉ được nhận duy nhất một (01) quà tặng trong suốt thời gian diễn ra chương trình khuyến mại. Không áp dụng cộng gộp nhiều hợp đồng cho giá trị một (01) quà tặng.

  8. Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.

 10. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90 (FWD Việt Nam)

  Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chương trình khuyến mại trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.