Thông báo - Khuyến mại

Chương trình tri ân khách hàng, tặng vé Music Tour Cần Thơ 2022

Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD

1. Tên chương trình khuyến mại: Tri ân khách hàng (sau đây gọi tắt là chương trình).

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do FWD phát hành. Chương trình này không áp dụng cho các sản phẩm bảo hiểm sau: sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ, FWD Sống khỏe- Bảo hiểm bệnh ung thư, FWD Bảo hiểm hỗ trợ viện phí, Đại An Minh Tâm, FWD Phụ nữ hiện đại, FWD Bảo hiểm tai nạn).

3. Thời gian khuyến mại: 21/10/2022 đến hết 10/11/2022 hoặc đến khi tổng giá trị quà tặng đạt giá trị tối đa, tùy điều kiện nào đến trước.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Thành phố Cần Thơ, Tỉnh An Giang, Tỉnh Kiên Giang, Tỉnh Hậu Giang, Tỉnh Vĩnh Long, Tỉnh Đồng Tháp.

5. Hình thức khuyến mại:

  • Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng của chương trình khuyến mại này là các cá nhân thuộc nhóm đối tượng như sau:

  • Nhóm 1: khách hàng là bên mua bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm như ghi nhận tại Mục 2 do FWD Việt Nam phát hành từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 20/10/2022 và khách hàng có địa chỉ liên hệ tại các địa bàn khuyến mại như quy định tại Mục 4 bên trên và tại thời điểm FWD gửi quà tặng, hợp đồng bảo hiểm của khách hàng vẫn phải còn hiệu lực và đã qua thời gian cân nhắc 21 ngày. Thông tin phát hành hợp đồng sẽ được xác định dựa theo ngày, giờ trên hệ thống của FWD.
  • Nhóm 2: khách hàng là bên mua bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm như ghi nhận tại Mục 2 do FWD Việt Nam phát hành trong giai đoạn thực hiện chương trình này như được quy định tại Mục 3 bên trên và khách hàng có địa chỉ liên hệ tại các địa bàn khuyến mại như quy định tại Mục 4 bên trên và tại thời điểm FWD gửi quà tặng, hợp đồng bảo hiểm của khách hàng vẫn phải còn hiệu lực và đã qua thời gian cân nhắc 21 ngày. Thông tin phát hành hợp đồng sẽ được xác định dựa theo ngày, giờ trên hệ thống của FWD.

7. Cơ cấu quà tặng:

Mỗi khách hàng thỏa điều kiện tại Mục 6 trên đây sẽ nhận được duy nhất 01 (một) phần quà tặng là 02 (hai) vé xem chương trình FWD Music Tour Cần Thơ 2022 vào lúc 18 giờ ngày 19/11/2022 tại Sân Vận động Cần Thơ. Trị giá 01 (một) phần là 10.000 (mười ngàn) đồng. 01 vé chỉ có giá trị cho 01 khách. 

Số lượng vé tối đa là 18.000 vé. Giá trị của mỗi vé là 5.000 đồng. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

8 Tổng giá trị quà tặng tối đa: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng chẵn), tương đương 18.000 vé.

X. Quy định chung:

  • Quà tặng sẽ được FWD Việt Nam gửi đến đội ngũ đại lý và đội ngũ đại lý sẽ gửi quà đến khách hàng thỏa điều kiện của Chương trình này.
  • Khách hàng sẽ chịu mọi chi phí khác như: Di chuyển đến địa điểm diễn ra chương trình ca nhạc, mua các sản phẩm âm nhạc của ca sĩ, thức ăn nước uống (nếu có) …
  • Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật.
  • Thể lệ Chương trình và thời gian thực tế diễn ra Chương trình này có thể thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của FWD Việt Nam sau khi đã được thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
  • Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam, FWD Việt Nam sẽ thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh nội dung chương trình khuyến mại hoặc chấm dứt thực hiện Chương trình trước thời hạn theo quy định của pháp luật hiện hành.
  • Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.