Lãi suất đầu tư Quỹ Liên Kết Chung

Lãi suất đầu tư Quỹ Liên Kết Chung

FWD Đón đầu thay đổi 2.0

Từ Đến Lãi suất (% năm)
30/10/2019
25/11/2019
5,50%
26/11/2019
25/12/2019
5,50%
26/12/2019
25/01/2020
5,50%
26/01/2020
25/02/2020
5,50%
26/02/2020
27/03/2020
5,50%
28/03/2020
25/04/2020
5,25%
26/04/2020
25/05/2020
5,25%
26/05/2020
25/06/2020
5,25%


FWD Đón đầu thay đổi

Từ Đến Lãi suất (% năm)
26/12/2019
25/01/2020
5,50%
26/01/2020
25/02/2020
5,50%
26/02/2020
27/03/2020
5,50%
28/03/2020
25/04/2020
5,25%
26/04/2020
25/05/2020
5,25%
26/05/2020
25/06/2020
5,25%

Để xem lãi suất của những năm trước, click tại đây.

Linh Hoạt 3 Trong 1 (phiên bản cập nhật)

Từ Đến Lãi suất (% năm)
26/12/2019
25/01/2020
5,50%
26/01/2020
25/02/2020
5,50%
26/02/2020
27/03/2020
5,50%
28/03/2020
25/04/2020
5,25%
26/04/2020
25/05/2020
5,25%
26/05/2020
25/06/2020
5,25%

Để xem lãi suất của những năm trước, click tại đây.

Linh Hoạt 3 Trong 1 (phiên bản trước)

Từ Đến Lãi suất (% năm)
26/12/2019
25/01/2020
6,00%
26/01/2020
25/02/2020
6,00%
26/02/2020
27/03/2020
6,00%
28/03/2020
25/04/2020
6,00%
26/04/2020
25/05/2020
6,00%
26/05/2020
25/06/2020
6,00%

Để xem lãi suất của những năm trước, click tại đây.

Đại An Linh Hoạt Trọn Đời

Từ Đến Lãi suất (% năm)
26/12/2019
25/01/2020
6,00%
26/01/2020
25/02/2020
6,00%
26/02/2020
27/03/2020
6,00%
28/03/2020
25/04/2020
6,00%
26/04/2020
25/05/2020
6,00%
26/05/2020
25/06/2020
6,00%

Để xem lãi suất của những năm trước, click tại đây.