Lãi suất đầu tư của Quỹ Liên Kết Chung

FWD Đón đầu thay đổi

Từ Đến Lãi suất (% năm)
01/12/2017
31/12/2017
7,00%
01/01/2018
25/01/2018
7,00%
26/01/2018
25/02/2018
7,00%


Linh Hoạt 3 Trong 1 (phiên bản cập nhật)

Từ Đến Lãi suất (% năm)
01/01/2018
25/01/2018
7,00%
26/01/2018
25/02/2018
6,75%

Để xem lãi suất của những năm trước, click tại đây.

Linh Hoạt 3 Trong 1 (phiên bản trước)

Từ Đến Lãi suất (% năm)
01/01/2018
25/01/2018
6,25%
26/01/2018
25/02/2018
6,00%

Để xem lãi suất của những năm trước, click tại đây.

Đại An Linh Hoạt Trọn Đời

Từ Đến Lãi suất (% năm)
01/01/2018
25/01/2018
6,25%
26/01/2018
25/02/2018
6,00%

Để xem lãi suất của những năm trước, click tại đây.