Lãi suất đầu tư FWD Đón đầu thay đổi 3.0

Từ
Đến
Lãi suất (% năm)
Từ
Đến
Lãi suất (% năm)

01/03/2023

khi có thông báo mới

5,20%

01/02/2023

28/02/2023

5,00%

01/01/2023

31/01/2023

4,90%

01/01/2022

31/12/2022

4,90%

22/09/2021

31/12/2021

5,00%