Lãi suất đầu tư FWD Điểm tựa tài chính

Năm 2023

Từ

Đến
Lãi suất

(% năm)

Từ

Đến
Lãi suất

(% năm)

01/03/2023

khi có thông báo mới

5,20%

01/02/2023
28/02/2023
5,00%
01/01/2023
31/01/2023
4,90%
03/11/2022
31/12/2022
4,90%