Bảo hiểm tai nạn con người có nên mua hay không?

Cuộc sống luôn có những tai nạn không lường trước được. Vì thế, FWD mang đến gói bảo hiểm tai nạn con người để bạn an tâm trải nghiệm cuộc sống hết mình.

Bảo hiểm tai nạn con người có nên mua hay không

Cuộc sống luôn có những tai nạn không lường trước được. Vì thế, FWD mang đến gói bảo hiểm tai nạn con người để bạn an tâm trải nghiệm cuộc sống hết mình.

Bảo hiểm tai nạn con người là gì?

Bảo hiểm tai nạn con người là sản phẩm Đại An Bảo Toàn Cá Nhân. Gói bảo hiểm này sẽ bảo vệ bạn và người thân trước những rủi ro ngoài mong đợi trong cuộc sống. 

Khách hàng sẽ được hưởng những quyền lợi bảo hiểm như đã cam kết khi mua sản phẩm Đại An Bảo Toàn Cá Nhân. 

Thêm vào đó, mua bảo hiểm tai nạn sẽ giảm bớt tổn thất về mặt tài chính và đảm bảo gia đình bạn vẫn có thể duy trì mức sống hiện tại khi rủi ro xảy ra. 

Đối tượng có thể tham gia mua bảo hiểm tai nạn con người 

  • Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam
  • Cá nhân đủ 18 – 54 tuổi, đang cư trú tại Việt Nam, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự
Quyền lợi của người được bảo hiểm tai nạn con người
  • Yên tâm hơn khi xảy ra rủi ro bất ngờ liên quan đến tai nạn đã được bảo hiểm
  • Trường hợp gặp thương tật vĩnh viễn do tai nạn, người thụ hưởng bảo hiểm sẽ được nhận khoản trợ cấp hàng năm là 10% số tiền bảo hiểm, trong vòng 10 năm.
  • Trường hợp tử vong do tai nạn khi di chuyển trên phương tiện công cộng hay máy bay, người thụ hưởng bảo hiểm tai nạn con người có thể được chi trả tới 300% số tiền bảo hiểm.
  • Người mua bảo hiểm tai nạn con người được linh động chọn mức bảo vệ: 250 triệu đồng, 500 triệu đồng hay 750 triệu đồng.

Khách hàng có thể tìm hiểu gói sản phẩm bảo hiểm tai nạn con người Đại An Bảo Toàn Cá Nhân và nhận tư vấn tại đây: https://www.fwd.com.vn/vi/bao-ve/dai-an-bao-toan-ca-nhan/