Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Rinh Lắc Tay Mèo, Ngập Tràn May Mắn"

Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD
 1. Tên chương trình khuyến mại: Rinh Lắc Tay Mèo, Ngập Tràn May Mắn
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 31/03/2023 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.
 5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các Sản phẩm bảo hiểm FWD Bộ 3 bảo vệ, FWD Phụ nữ hiện đại, FWD Điểm tựa tài chính do FWD Việt Nam phát hành.
 6. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại: 170 Hạt Charm chất liệu bạc PNJ; 460 bộ trang sức gồm 01 Vòng tay và 01 hạt charm chất liệu bạc PNJ; (do Công ty TNHH MTV chế tác và kinh doanh trang sức PNJ sản xuất hoặc do nhà cung cấp khác) sau đây gọi chung là "Quà tặng".

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại): Khách hàng của chương trình khuyến mại là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính (sau đây gọi tắt là "Hợp đồng bảo hiểm") trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây:

 • Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm "FWD Bộ 3 bảo vệ" hoặc "FWD Phụ nữ hiện đại" của FWD Việt Nam thông qua trang web theo đường link: https://portal.fwd.com.vn/ifwd
 • Khách hàng là cá nhân mua sản phẩm bảo hiểm "FWD Điểm tựa tài chính" của FWD Việt Nam thông qua trang web theo các đường link sau đây:
 • Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm phát hành trong thời gian khuyến mại và hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực sau khi hết thời hạn 21 ngày (không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm FWD Phụ nữ hiện đại) kể từ ngày khách hàng nhận được Hợp đồng bảo hiểm theo quy định của FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là "Thời Hạn Cân Nhắc").
 • Tại thời điểm FWD Việt Nam gửi quà tặng, Hợp đồng bảo hiểm phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc (không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm FWD Phụ nữ hiện đại);
 • Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm "FWD Bộ 3 bảo vệ" hoặc "FWD Phụ nữ hiện đại" hoặc "FWD Điểm tựa tài chính" với phí bảo hiểm được quy định tại Điều 8 của Thông báo này. Phí bảo hiểm phải được được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại;
 • Dịch vụ thanh toán tự động phí bảo hiểm từ năm thứ hai trở đi cho FWD Việt Nam qua thẻ quốc tế của Hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đã hoàn tất đăng ký trong giai đoạn thực hiện chương trình khuyến mại này vẫn còn hiệu lực tại thời điểm chốt kết quả doanh số IP của chương trình.
 • Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thông báo khuyến mại này.

8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):

Khách hàng là Bên mua bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Điểm tựa tài chính” trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại và đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 7 trên đây sẽ được tặng quà tương ứng như sau:

 • 01 Hạt charm trị giá 395.000 đồng (Ba trăm chín mươi lăm nghìn đồng):
  • Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính với Phí bảo hiểm từ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) đến dưới 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
  • Tổng số lượng Hạt Charm: tối đa là 170 hạt, tổng giá trị quà tặng tối đa 67.150.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

 • 01 bộ trang sức gồm 01 Vòng tay và 01 hạt charm trị giá 945.000 đồng (Chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng):
  • Đối tượng nhận: khách hàng mua sản phẩm FWD Bộ 3 bảo vệ hoặc FWD Phụ nữ hiện đại hoặc FWD Điểm tựa tài chính, với Phí bảo hiểm từ 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) trở lên.
  • Tổng số lượng quà tặng (gồm vòng tay và hạt charm): tối đa là 460 bộ, tổng giá trị quà tặng tối đa 434.700.000 đồng (Bốn trăm ba mươi bốn triệu bảy trăm nghìn đồng).
 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 (một) phần quà duy nhất trong suốt chương trình, ưu tiên phần quà có giá trị lớn hơn, và tùy thuộc vào tình trạng quà tặng còn hay hết. Ví dụ như khách hàng A mua 01 hợp đồng FWD Bộ 3 bảo vệ với phí bảo hiểm 1.100.000 đồng (Một triệu một trăm ngàn đồng) và 01 hợp đồng FWD Phụ nữ hiện đại với phí bảo hiểm 2.100.000 đồng (Hai triệu một trăm ngàn đồng) vào ngày 08/03/2023, trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này thì khách hàng A sẽ nhận được duy nhất 01 (một) quà tặng là 01 bộ trang sức gồm 01 Vòng tay và 01 hạt charm trị giá 945.000 đồng (Chín trăm bốn mươi lăm nghìn đồng). Trường hợp quà tặng là bộ trang sức đã hết nhưng quà tặng 01 Hạt charm vẫn còn thì hợp đồng FWD Phụ nữ hiện đại với phí bảo hiểm 2.100.000 đồng (Hai triệu một trăm ngàn đồng) sẽ không được xét và sẽ xét theo hợp đồng còn lại.

Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng.

9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Tổng giá trị quà tặng tối đa là 501.850.000 (Năm trăm lẻ một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).

Xem thể lệ chi tiết của CTKM.