Điểm tựa bảo vệ vững chắc trước những rủi ro do tai nạn, linh hoạt với nhiều lựa chọn cùng quy trình tham gia hoàn toàn trực tuyến và mức phí hợp lý.

Kênh phân phối:

  • Trực tuyến iFWD
  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Vietcombank
  • Lazada
image

Bảo vệ toàn diện trước rủi ro do tai nạn

image

Quyền lợi khác biệt và đầu tiên trên thị trường

image

Linh hoạt tối đa với mức phí cạnh tranh

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm
Linh hoạt tối đa
Linh hoạt tối đa – Thiết kế kế hoạch bảo hiểm cho riêng bạn
Linh hoạt tối đa – Thiết kế kế hoạch bảo hiểm cho riêng bạn
Phạm vi bảo vệ
Linh hoạt lựa chọn Kế hoạch bảo hiểm có quyền lợi/ phạm vi bảo vệ phù hợp với nhu cầu:
  • Kế hoạch cơ bản; hoặc
  • Kế hoạch nâng cao.
Số tiền bảo hiểm
Chủ động lựa chọn mệnh giá bảo vệ phù hợp với nhu cầu bảo vệ và khả năng tài chính của bản thân:
  • Tối thiểu 10 triệu đồng
  • Tối đa 500 triệu đồng.
Thời hạn bảo hiểm
Toàn quyền lựa chọn thời hạn bảo hiểm theo ý bạn tại thời điểm tham gia: 30, 90, 180, 270, hoặc 360 ngày.
Phí bảo hiểm tham khảo

Số tiền bảo hiểm (VND)
Phí bảo hiểm cho Thời hạn bảo hiểm 180 ngày (VND)
Kế hoạch cơ bản
Kế hoạch nâng cao
Nhóm nghề nghiệp 1, 2 và 3
Nhóm nghề nghiệp 4
Nhóm nghề nghiệp 1, 2 và 3
Nhóm nghề nghiệp 4
50 triệu

55.000

77.000

92.000

132.000

100 triệu

106.000

150.000

181.000

261.000

200 triệu

209.000

298.000

358.000

520.000

500 triệu

516.000

740.000

889.000

1.295.000

Tải thông tin sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?