Sản phẩm bổ trợ

FWD Care Bảo hiểm miễn đóng phí nâng cao 2.0

Giải pháp hỗ trợ đóng phí duy trì hợp đồng bảo hiểm trước Bệnh hiểm nghèo và Tử vong

Kênh phân phối:

 • Tư vấn tài chính
 • Ngân hàng Agribank
 • Ngân hàng HDBank
 • Ngân hàng Vietcombank
image

Miễn đóng phí cho cả hợp đồng trước Bệnh hiểm nghèo và Tử vong

image

Miễn đóng phí cho bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu

image

Loại trừ tối thiểu, bảo vệ tối đa

Chi tiết quyền lợi sản phẩm
Trường hợp bảo hiểm
Quyền lợi
Trường hợp bảo hiểm
Quyền lợi

Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu (33 bệnh)

FWD thay bạn đóng toàn bộ phí bảo hiểm trong 2 năm kể từ ngày đến hạn đóng phí tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Điều kiện chi trả:

 • Quyền lợi này chỉ áp dụng cho 1 Bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu trong suốt Thời hạn bảo hiểm của Sản phẩm bổ trợ này.
 • Trường hợp Thời hạn bảo hiểm còn lại của Sản phẩm bổ trợ ngắn hơn 2 năm, FWD sẽ thay bạn đóng phí bảo hiểm trong Thời hạn bảo hiểm còn lại của Sản phẩm bổ trợ này.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc Bệnh hiểm nghèo (45 bệnh)

FWD thay Khách hàng đóng toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai cho tới ngày kết thúc Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này.

Người được bảo hiểm tử vong

FWD sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm nếu:

 • Bệnh hiểm nghèo không thuộc Tình trạng tồn tại trước;
 • Người được bảo hiểm vẫn còn sống tại thời điểm Bệnh hiểm nghèo được chẩn đoán bởi Bác sĩ.
 • Các dấu hiệu, triệu chứng và chẩn đoán phải phát sinh sau 90 ngày kể từ Ngày hiệu lực hoặc Ngày phôi phục hiệu lực gần nhất của sản phẩm, nếu có.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

1. Giải thích sản phẩm

Sản phẩm bảo hiểm này chỉ là sản phẩm bổ trợ, do vậy các thuật ngữ, Quy tắc và Điều khoản được đề cập trong Phần 1 – Những điều khoản chung của Hợp đồng bảo hiểm mà Sản phẩm bổ trợ này đính kèm sẽ được áp dụng cho Sản phẩm bổ trợ này, trừ khi được định nghĩa hoặc quy định cụ thể khác đi trong Sản phẩm bổ trợ này.


2. Điều khoản loại trừ

FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo vệ nếu sự kiện bảo hiểm này thuộc 1 trong những trường hợp sau:

 • Các sự kiện gây tổn thất lớn
 • Người được bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật, hoặc Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật với Người được bảo hiểm

Chi tiết vui lòng tham khảo mục 1.4 - Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?