Sản phẩm bổ trợ

FWD Care Bảo hiểm tai nạn

Bảo hiểm toàn diện cho các tổn thương và rủi ro do tai nạn

Kênh phân phối:

  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Agribank
  • Ngân hàng HDBank
  • Ngân hàng Vietcombank
image

Bảo vệ trọn vẹn trước những rủi ro tai nạn

image

Bảo vệ lên đến 300% Số tiền bảo hiểm cho rủi ro tử vong

image

Nhân đôi bảo vệ vì gia đình thân yêu

Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi sản phẩm bổ trợ FWD Care Bảo hiểm tai nạn

Trường hợp bảo hiểm
Khoản chi trả (% số tiền bảo hiểm)

Quyền lợi sản phẩm bổ trợ FWD Care Bảo hiểm tai nạn

Trường hợp bảo hiểm
Khoản chi trả (% số tiền bảo hiểm)

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro tai nạn

Gãy xương

2% đến 30%

Tối đa 100%

Chấn thương cơ quan nội tạng

10% đến 20%

Hôn mê

100%

Bỏng

25% đến 100%

Thương tật vĩnh viễn

5% đến 100%

Điều kiện chi trả:

  • Trường hợp cùng 1 Tai nạn gây ra nhiều Tổn thương khác nhau: FWD sẽ chi trả quyền lợi cho tất cả các Tổn thương theo quy định tại Bảng chi tiết quyền lợi bảo hiểm.
  • Trường hợp 1 Tai nạn gây ra 1 Tổn thương: Tổng quyền lợi chi trả không vượt quá tỷ lệ % Số tiền bảo hiểm chi trả trong trường hợp có trải qua Phẫu thuật.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1 và Mục 1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm rủi ro tử vong

Tử vong do tai nạn khi đang là hành khách trên phương tiện giao thông đường hàng không

300%

Tử vong do tai nạn khi đang là hành khách trên phương tiện giao thông công cộng

200%

Tử vong do tai nạn khác

100%

Điều kiện chi trả:

Các quyền lợi đã chi trả cho trường hợp Tổn thương do Tai nạn, nếu có, sẽ được khấu trừ trước khi chi trả cho quyền lợi tử vong hoặc nhân đôi để chi trả cho quyền lợi bảo hiểm tăng thêm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1 và Mục 1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm tăng thêm

FWD sẽ chi trả gấp đôi quyền lợi tử vong trong trường hợp Người được bảo hiểm và vợ/chồng tử vong do cùng 1 tai nạn.

Điều kiện chi trả:

Quyền lợi này sẽ được chi trả khi FWD chấp thuận chi trả quyền lợi tử vong.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

1. Giải thích sản phẩm

Sản phẩm bảo hiểm này chỉ là sản phẩm bổ trợ, do vậy các thuật ngữ, Quy tắc và Điều khoản được đề cập trong Phần 1 – Những điều khoản chung của Hợp đồng bảo hiểm mà Sản phẩm bổ trợ này đính kèm sẽ được áp dụng cho Sản phẩm bổ trợ này, trừ khi được định nghĩa hoặc quy định cụ thể khác đi trong Sản phẩm bổ trợ này.

2. Điều khoản loại trừ

FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo vệ nếu sự kiện bảo hiểm này thuộc 1 trong những trường hợp sau:

  • Các sự kiện gây tổn thất lớn;
  • Người được bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật, hoặc Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật với Người được bảo hiểm.

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?