Thông báo - Khuyến mại

Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng Be

03/01/2024 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD

1. Tên chương trình khuyến mại: Đón năm Thìn, deal bất thình lình

2. Thời gian khuyến mãi: Từ ngày 04/01/2024 đến hết ngày 29/02/2024 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.

3. Sản phẩm áp dụng: FWD Bộ 3 bảo vệ, FWD Phụ nữ hiện đại.

4. Thông tin quà tặng:

  • 01 Phiếu quà tặng trị giá 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/một hợp đồng bảo hiểm với Phí bảo hiểm của mỗi hợp đồng bảo hiểm từ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) đến dưới 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
  • 01 Phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/một hợp đồng bảo hiểm với Phí bảo hiểm của mỗi hợp đồng bảo hiểm từ 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) trở lên.

5. Thông tin chi tiết quà tặng:

  • Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ Urbox được cung cấp bởi Công ty Cổ phần tiếp thị số Tô Quà hoặc phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ khác do tổ chức hợp pháp khác cung cấp (sau đây gọi chung là “nhà cung cấp”) phát hành theo hình thức bản điện tử (sau đây gọi chung là “phiếu quà tặng”).
  • Chi tiết thông tin phiếu quà tặng được đính kèm tại link https://urbox.vn/. Phiếu quà tặng có giá trị sử dụng trong 12 tháng kể từ khi khách hàng nhận được phiếu quà tặng.
  • Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng.

6. Cách thức tham gia chương trình và nhận giải thường:

  • Bước 1: Khách hàng là cá nhân tham gia sản phẩm bảo hiểm thỏa các điều kiện tại các mục trên, khách hàng tiến hành các bước mua hàng. (Khách hàng tham khảo Hướng dẫn các bước tham gia bảo hiểm FWD thông qua ứng dụng be tại mục 8 bên dưới)
  • Bước 2: FWD Việt Nam tiến hành thẩm định và phát hành hợp đồng.
  • Bước 3: FWD Việt Nam kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận quà như được quy định tại thông báo này cho đến khi hết loại quà tặng. FWD Việt Nam sẽ căn cứ theo thời gian khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm được ghi nhận tại hệ thống FWD Việt Nam để lập danh sách, với nguyên tắc khách hàng hoàn tất sớm sẽ được ưu tiên nhận quà.
  • Bước 4: FWD sẽ tiến hành gửi quà tặng cho khách hàng qua bưu điện theo địa chỉ khách hàng kê khai trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Thời gian gửi là trong vòng 45 ngày kể từ ngày chương trình khuyến mại kết thúc.
Xem chi tiết tại đây.

7. Hướng dẫn các bước tham gia bảo hiểm FWD thông qua ứng dụng be:

Bước 1: Khách hàng truy cập ứng dung be và lựa chọn thông tin sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi của FWD.

Bước 2: Khách hàng lựa chọn sản phẩm muốn tham khảo bằng biệc chọn “Mua ngay” tại thông tin sản phẩm

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_2.webp

Bước 3: Khách hàng xem thông tin sản phẩm tại đây hoặc có thể xem chỉ tiết điều khoản của sản phẩm bằng việc chọn “Xem thêm thông tin sản phẩm”. Nếu có nhu cầu tham gia sản phẩm, khách hàng chọn “XEM CHI TIẾT GÓI BẢO HIỂM”

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_3.webp

Bước 4: Khách hàng nhập thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên; Ngày sinh; Giới tính; Số điện thoại; Email để xem tiếp các gói sản phẩm. Sau đó, Khách hàng chọn “Xem gói bảo hiểm”.

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_4.webp

Bước 5: Khách hàng lựa chọn gói bảo hiểm phù hợp, chọn “Đăng ký”

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_5.webp

Bước 6: Khách hàng đọc nội dung cần xác nhận, nếu đồng ý, chọn “Xác nhận”. Nếu không đồng ý, chọn "Không", khách hàng không thể tiếp tục quy trình mua hàng.

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_6.webp

Bước 7: Khách hàng xác nhận câu hỏi? Nếu không, chọn “KHÔNG’’ để tiếp tục. Nếu chọn “CÓ” khách hàng không thể tiếp tục quy trình mua hàng. Lưu ý: Bước này chỉ áp dụng cho các sản phẩm sau: FWD Bộ 3 bảo vệ.

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_7.webp

Bước 8: Khách hàng trả lời bảng 3 câu hỏi thẩm định sức khỏe. Nếu chọn “KHÔNG”, khách hàng sẽ tiếp tục quy trình mua hàng, Nếu chọn “CÓ” khách hàng không thể tiếp tục quy trình mua hàng.

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_8.webp

Bước 9: Khách hàng điền thông tin cá nhân theo các trường thông tin bắt buộc và tải ảnh giấy tờ tùy thân và chọn “Tiếp tục”.

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_9.webp

Bước 10: Khách xem hết nội dung tại “Thỏa thuận về việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng”. Nếu đồng ý, chọn “Đồng ý”.

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_10.webp

Bước 11: Khách hàng xem nội dung cam kết. Nếu đồng ý, chọn “Đồng ý”.

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_11.webp

Bước 12: Khách hàng xem lại thông tin cá nhân đã điện tại bước 9. Nếu thông tin đã đúng, chọn “Tiếp tục”.

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_12.webp

Bước 13: Khách hàng thực hiện OTP (mã OTP được gửi đến số điện thoại khách hàng đã cung cấp) để xác nhận thông tin.

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_13.webp

Bước 14: Khách hàng chọn hình thức thanh toán theo nhu cầu và xác nhận đồng ý với điều kiện, điều khoản đóng phí bảo hiểm trực tuyến của FWD.

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_14.webp

Bước 15: Khách hàng nhận thông báo hoàn thành nộp Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Hoàn tất quy trình mua bảo hiểm.

Huong_dan_tham_gia_bao_hiem_FWD_qua_ung_dung_Be_Buoc_15.webp

Link mua hàng: https://begroup.onelink.me/ZOqn/fwdproductlist

Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90 (FWD Việt Nam)