Sản phẩm chính

FWD Bộ 3 bảo vệ

Bảo hiểm Ung thư tại bất kỳ giai đoạn nào, Đột quỵ và Nhồi máu cơ tim

image

Giải pháp bảo hiểm trước 3 bệnh hiểm nghèo phổ biến với 100% Số tiền bảo hiểm

image

Mức phí bảo hiểm phù hợp với nhiều lứa tuổi

image

Bảo vệ tối đa đến 80 tuổi

Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi sản phẩm

Khoản chi trả (% số tiền bảo hiểm)

Quyền lợi sản phẩm

Khoản chi trả (% số tiền bảo hiểm)

Ung thư giai đoạn đầu

100% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả:

Tổng quyền lợi Ung thư giai đoạn đầu được chi trả cho 1 Người được bảo hiểm tính trên tất cả Hợp đồng đang có hiệu lực với FWD không vượt quá 500 triệu đồng

Ung thư giai đoạn sau; hoặc

Đột quỵ; hoặc

Nhồi máu cơ tim

100% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả:

Quyền lợi này được chi trả sau khi trừ đi quyền lợi Ung thư giai đoạn đầu đã chi trả trước đó (nếu có)

Phí bảo hiểm tham khảo

Nữ

Nữ

Tuổi
Số tiền bảo hiểm (đồng)
200 triệu
300 triệu
500 triệu
Phí bảo hiểm hàng năm (đồng)
18

220.000

330.000

550.000

19

236.000

354.000

590.000

20

254.000

381.000

635.000

21

274.000

411.000

685.000

22

294.000

441.000

735.000

23

316.000

474.000

790.000

24

340.000

510.000

850.000

25

366.000

549.000

915.000

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

1. Nghĩa vụ kê khai trung thực của Quý khách


Quý khách có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin được yêu cầu kê khai. Trong trường hợp Quý khách cố ý vi phạm nghĩa vụ kê khai trung thực hoặc cố ý kê khai sai sự thật hoặc không kê khai các Thông tin quan trọng, tại bất kỳ thời điểm nào FWD có thể chấm dứt bảo hiểm và hoàn trả tổng Phí bảo hiểm tương ứng đã đóng kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng sau khi trừ đi bất kỳ quyền lợi bảo hiểm đã chi trả và khoản nợ, nếu có.

Thông tin quan trọng là các thông tin mà nếu FWD biết được, FWD chỉ chấp nhận bảo hiểm có điều kiện hoặc chấp nhận bảo hiểm với mức phí bảo hiểm cao hơn hoặc không chấp nhận bảo hiểm.


Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 6.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm2. Điều kiện chi trả các Quyền lợi bảo hiểm


Quy định chung về chi trả cho các quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm:

FWD sẽ chi trả các quyền lợi nếu:


  • Người được bảo hiểm còn sống tại thời điểm bệnh được chẩn đoán bởi Bác sỹ; và
  • Bệnh không thuộc Tình trạng tồn tại trước; và
  • Các dấu hiệu, triệu chứng và việc chẩn đoán bệnh phải xảy ra (i) sau 01 năm đối với Ung thư tuyến giáp và (ii) sau 90 ngày đối với các loại Ung thư khác hoặc Đột quỵ hoặc Nhồi máu cơ tim, tính từ Ngày hiệu lực hợp đồng;

Tải thông tin sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?