Giải pháp hỗ trợ đóng phí duy trì hợp đồng bảo hiểm trước Bệnh hiểm nghèo

Kênh phân phối:

  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Agribank
  • Ngân hàng HDBank
  • Ngân hàng Nam Á
  • Ngân hàng Vietcombank
image

Miễn đóng phí cho cả hợp đồng trước 78 Bệnh hiểm nghèo

image

Miễn đóng phí cho bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn đầu

image

Loại trừ tối thiểu, bảo vệ tối đa

Chi tiết quyền lợi sản phẩm
Trường hợp bảo hiểm
Quyền lợi
Trường hợp bảo hiểm
Quyền lợi
Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu (33 bệnh)
FWD thay bạn đóng toàn bộ phí bảo hiểm trong 2 năm kể từ ngày đến hạn đóng phí tiếp theo sau ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm.
Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo (45 bệnh)
FWD thay bạn đóng toàn bộ phí bảo hiểm trong tương lai cho tới ngày kết thúc Thời hạn bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này.

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?