Sản phẩm bổ trợ

FWD Care Bảo hiểm sức khỏe 2.0

An tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý

Kênh phân phối:

 • Tư vấn tài chính
 • Ngân hàng Agribank
 • Ngân hàng HDBank
 • Ngân hàng Vietcombank
image

An tâm trọn vẹn với giải pháp đơn giản, dễ hiểu

image

Linh hoạt lựa chọn dịch vụ điều trị tối ưu

image

Bảo vệ tối đa với danh mục loại trừ tối thiểu

Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Kế hoạch

Care100
Care250
Care500
Care1000

Kế hoạch

Care100
Care250
Care500
Care1000
Phạm vi bảo hiểm tối đa mỗi Năm hợp đồng (áp dụng cho tất cả các quyền lợi)

100 triệu

250 triệu

500 triệu

1 tỷ

1. Điều trị nội trú (quyền lợi tối đa mỗi Năm hợp đồng)

100 triệu

250 triệu

500 triệu

1 tỷ

Điều kiện chi trả:

Trong mỗi Năm hợp đồng, tương ứng với kế hoạch bảo hiểm đã chọn, quyền lợi này được chi trả không vượt quá:

 • Quyền lợi tối đa mỗi Đợt điều trị;
 • Quyền lợi tối đa mỗi Năm hợp đồng cho Điều trị nội trú

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

a. Điều trị nội trú không thực hiện Phẫu thuật (quyền lợi tối đa mỗi Đợt điều trị)

10 triệu

20 triệu

30 triệu

40 triệu

b. Điều trị nội trú có thực hiện Phẫu thuật (quyền lợi tối đa mỗi Đợt điều trị)

20 triệu

40 triệu

60 triệu

80 triệu

2. Điều trị trong ngày có Phẫu thuật (quyền lợi tối đa mỗi Đợt điều trị)

10 triệu

20 triệu

30 triệu

40 triệu

Điều kiện chi trả:

Cho mỗi Đợt điều trị, quyền lợi này sẽ được chi trả không vượt quá quyền lợi tối đa mỗi Đợt điều trị tương ứng với kế hoạch bảo hiểm đã chọn.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

3. Điều trị Ung thư hoặc Cấy ghép nội tạng (quyền lợi tối đa mỗi Năm hợp đồng)

100 triệu

250 triệu

500 triệu

1 tỷ

Điều kiện chi trả:

Trong mỗi Năm hợp đồng, quyền lợi này được chi trả không vượt quá quyền lợi tối đa mỗi Năm hợp đồng cho điều trị Ung thư hoặc Cấy ghép nội tạng tương ứng với kế hoạch bảo hiểm đã chọn.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

4. Hỗ trợ chi phí Cấp cứu khi đang ở nước ngoài (quyền lợi tối đa mỗi Năm hợp đồng)

100 triệu

250 triệu

500 triệu

1 tỷ

Điều kiện chi trả:

 • Người được bảo hiểm được điều trị Cấp cứu khi đang ở 1 quốc gia, vùng lãnh thổ khác ngoài lãnh thổ Việt Nam;
 • Người được bảo hiểm ở ngoài lãnh thổ Việt Nam không quá 90 ngày liên tục trước ngày xảy ra sự kiện được bảo hiểm;

Trong mỗi Năm hợp đồng, quyền lợi này được chi trả không vượt quá quyền lợi tối đa mỗi Năm hợp đồng cho Hỗ trợ chi phí Cấp cứu khi đang ở nước ngoài tương ứng với kế hoạch bảo hiểm đã chọn.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.4 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

5. Điều trị ngoại trú (quyền lợi tối đa mỗi Năm hợp đồng)

5 triệu

7.5 triệu

10 triệu

20 triệu

Điều kiện chi trả:

Trong mỗi Năm hợp đồng, tương ứng với kế hoạch bảo hiểm đã chọn, quyền lợi này được chi trả không vượt quá:

 • Quyền lợi tối đa mỗi lần khám;
 • Quyền lợi tối đa mỗi Năm hợp đồng cho Điều trị ngoại trú.
 • Quyền lợi Nha khoa chỉ được chi trả 1 lần trong mỗi Năm hợp đồng.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.5 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

a. Quyền lợi tối đa mỗi lần khám

500 nghìn

750 nghìn

1 triệu

2 triệu

b. Quyền lợi Nha khoa mỗi năm

500 nghìn

750 nghìn

1 triệu

2 triệu

c. Đồng chi trả mỗi lần khám

20/80

-

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

1. Giải thích sản phẩm

Sản phẩm bảo hiểm này chỉ là sản phẩm bổ trợ, do vậy các thuật ngữ, Quy tắc và Điều khoản được đề cập trong Phần 1 – Những điều khoản chung của Hợp đồng bảo hiểm mà Sản phẩm bổ trợ này đính kèm sẽ được áp dụng cho Sản phẩm bổ trợ này, trừ khi được định nghĩa hoặc quy định cụ thể khác đi trong Sản phẩm bổ trợ này.


2. Điều khoản loại trừ

FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm này nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Người được bảo hiểm bị nhiễm HIV, AIDS và các bệnh lây qua đường tình dục theo danh mục của Bộ Y tế; hoặc
 • Bất kỳ điều trị hay Phẫu thuật nào đối với các bệnh lý bẩm sinh bất thường hoặc dị tật; hoặc
 • Điều trị bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản; hoặc (iv) Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật đối với Người được bảo hiểm; hoặc (v) Các sự kiện gây tổn thất lớn.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.6 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


3. Điều kiện chi trả quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm

Quy định chung về chi trả cho các quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm:

FWD sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm nếu:

 • Bệnh, tổn thương do Tai nạn không thuộc Tình trạng tồn tại trước;
 • Việc điều trị được thực hiện trong thời gian sản phẩm bổ trợ này đang còn hiệu lực và sau Thời gian chờ;
 • Chi phí y tế phát sinh từ các Điều trị hợp lý và cần thiết về mặt y tế.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?