An tâm chăm sóc sức khỏe toàn diện với chi phí hợp lý

Available to buy via:

  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Agribank
  • Ngân hàng HDBank
  • Ngân hàng Nam Á
  • Ngân hàng Vietcombank
image

An tâm trọn vẹn với giải pháp đơn giản, dễ hiểu

image

Linh hoạt lựa chọn dịch vụ điều trị tối ưu

image

Bảo vệ tối đa với danh mục loại trừ tối thiểu

Chi tiết quyền lợi sản phẩm
Kế hoạch
Care100
Care250
Care500
Care1000
Kế hoạch
Care100
Care250
Care500
Care1000
Phạm vi bảo hiểm tối đa mỗi Năm hợp đồng (áp dụng cho tất cả các quyền lợi)

100 triệu

250 triệu

500 triệu

1 tỷ

1. Điều trị nội trú (quyền lợi tối đa mỗi Năm hợp đồng)

100 triệu

250 triệu

500 triệu

1 tỷ

a. Điều trị nội trú không thực hiện Phẫu thuật (quyền lợi tối đa mỗi Đợt điều trị)

10 triệu

20 triệu

30 triệu

40 triệu

b. Điều trị nội trú có thực hiện Phẫu thuật (quyền lợi tối đa mỗi Đợt điều trị)

20 triệu

40 triệu

60 triệu

80 triệu

2. Điều trị trong ngày có Phẫu thuật (quyền lợi tối đa mỗi Đợt điều trị)

10 triệu

20 triệu

30 triệu

40 triệu

3. Điều trị Ung thư hoặc Cấy ghép nội tạng (quyền lợi tối đa mỗi Năm hợp đồng)

100 triệu

250 triệu

500 triệu

1 tỷ

4. Hỗ trợ chi phí Cấp cứu khi đang ở nước ngoài (quyền lợi tối đa mỗi Năm hợp đồng)

100 triệu

250 triệu

500 triệu

1 tỷ

5. Điều trị ngoại trú (quyền lợi tối đa mỗi Năm hợp đồng)

5 triệu

7.5 triệu

10 triệu

20 triệu

a. Quyền lợi tối đa mỗi lần khám

500 nghìn

750 nghìn

1 triệu

2 triệu

b. Quyền lợi Nha khoa mỗi năm

500 nghìn

750 nghìn

1 triệu

2 triệu

c. Đồng chi trả mỗi lần khám

20/80

-

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?